COMPETITIE 2023

 Beste Frisianen,

De zomer 2023 is nog niet begonnen en het lente weer wil dit jaar ook 
niet op gang komen. Inmiddels is de Princehoftocht op Koningsdag met 
super mooi weer met veel deelname en enthousiasme goed verlopen. Tevens 
zijn de eerste competitie kilometers in de maand april weer opgemaakt. 
Opmerkelijk dat niet iedereen er aan gedacht heeft om tijdig de 
kilometers in te leveren. Dit kan ook te maken hebben gehad dat voor 
sommigen de website onduidelijk is geweest. Het is nodig om wel vooraf 
ingelogd te moeten zijn daarna naar het menue en dan opgave kilometers. 
Voor de gene die april nog willen opgeven kunnen dit met de optelling 
van de maand mei er bij alsnog mee op geven. Wens ik jullie allen een 
sportief zomerseizoen 2023 toe.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider TFC Frisia.
A Randonneurs A boven 7000 april totaal
A S. Sevenster 1075 1075
A Jan Lolkema 1340 1340
A Klaas Postma 800 800
A Tjeerd Nijboer 804 804
A Jan.H.de Vries 526 526
A Willem de Wal 2050 2050
Lourens Veenstra    
B Randooneurs B 5500-7000 april totaal
B Cor Snoeij 250 250
B Dirk P. de Boer    
B D.A. Beekhuizen    
B Pieter.S. Feenstra 327 327
B Siep de Boer 425 425
C Randonneurs C 3000-5500 juni totaal
C Simon Jan van Veen 727 727
C M.A. Heidstra 550 550
C O Jellema 360 360
C Nico Flapper 392 392
C Gerrit Plantinga    
D Randonneurs D 0-3000 december totaal
D W de Vries 80 80
D Anton Visser    
D Bauke Kuperus 306 306
D Jelle de Jong    
D Doeke Bruinsma 400 400
  Totaal 10.412 10.412
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Nieuws Overzicht