U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws

Artikel niet gevonden? Klik dan hier voor het nieuwsarchief

Verenigingsnieuws: Competitie april 2021
   (29-04-2021)

 

De actuele stand van de zomercompetitie 2021
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

 

__________________________________________________________

 

Beste Frisianen,


De kou is nog niet uit de lucht doordat de wind hardnekkig in het noorden blijft (vast) zitten. Toch is er met z'n allen alweer ruim 20.000 kilometers gefietst in de eerste omloop zomercompetitie 2021. Voor de komende weken staan er 2 alternatieve tochten op het programma de 11 merentocht en de elfstedentocht. Genoeg reden om hiervoor te trainen en er kilometers gefietst kan worden naar eigen inzicht.

Vanwege de Corona regels mogen de terrassen weer vanaf 12.00 u open zijn. Van Anneke's theetuin te Hitzum is bekend dat zij bij redelijk goed weer open zal zijn. In Wommels is het ten alle tijde koffie to-go achterom waar ook gestempeld kan worden.

Helaas hebben wij bericht ontvangen van Egge dat de Blauwe Tent gesloten blijft en in de verkoop gaat. Hier kunnen wij zolang niet terecht. Er wordt inmiddels een alternatief gezocht en hopen hier zo spoedig mogelijk invulling aan te geven. Bozumermjitte is ook opnieuw in de wisseling van eigenaar en heb ik hier nog niet contact over kunnen krijgen.

Zolang voor een ieder het hier maar te proberen als zij het terras hebben open gesteld.


Sportieve groet,


Paulus Hoogland (competitieleider)

Randonneurs A boven 8500 april
Piet Hein Hilarides 2600
S. Sevenster 2141
Tjeerd Nijboer 1827
Willem de Wal 1800
Jan Lolkema 1500
Klaas Postma 1000
Randonneurs B 4000-8500 april
Pieter.S. Feenstra 1070
Cor Snoeij 1057
Martinus Heidinga 833
Dirk P. de Boer 800
Nico Flapper 554
Jan.H.de Vries 439
Anton Visser 80
Jeep Post
Randonneurs C 2000-4000 april
Simon Jan van Veen 860
D.A. Beekhuizen 805
Siep de Boer 720
O Jellema 384
Gerrit Plantinga 612
Wybe de Vries 170
Tjerk Wiersma
Randonneurs D 0-2000 april
Doeke Bruinsma 495
Paulus Hoogland 955
Anne Post
Bauke Kuperus 177
Piet Meester
Jos Dijkstra
Jelle de Jong
M.A. Heidstra 200
totaal 21079

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Verenigingsnieuws: Update adelaarskalender
   (23-03-2021)

De kilometers van de zomercompetitie 2020 en de winterkilometer 2020/2021 zijn in de adelaarskalender verwerkt.
De adelaarskalender is te vinden op de website in het menu competitie - adelaarskalender.

Beste Frisianen,

Inmiddels is de adelaarskalender bij gewerkt incl de winterkilometers 2020/2021. Opgemerkt kan worden dat Dirk.P. de Boer de 300.000 kilometers heeft bereikt. Tevens heeft Willem de Wal opnieuw met de zomercompetitie de wisselbeker gewonnen met een totaal stand van 16596 km. Beide prijzen zullen op de eerst volgende ALV uit gereikt gaan worden. Wens ik een ieder een sportief zomerseizoen 2021 toe.

Sportieve groet,

Paulus Hoogland (competitieleider)

 

Adelaar per februari 2021
zomer 2020 winter 2020/2021
Tjeerd Nijboer Leeuwarden 10.329 2.602 560.970
Willem de Wal Leeuwarden 16.596 2.608 496.539
Piet Hein Hilarides Leeuwarden 15.000 6.100 479.300
Martinus Heidinga Leeuwarden 5.157 1.004 424.837
Jan H. de Vries Leeuwarden 6.226 418.457
Anne Post Leeuwarden 0 401.720
Simon Jan van Veen Franeker 3.069 854 374.780
Jan Lolkema Leeuwarden 9.470 2.430 332.381
Nico Flapper Bolsward 4.158 734 323.851
Dirk.P. de Boer Leeuwarden 8.366 1.522 300.312
Anton Visser Leeuwarden 4.135 287.090
Cor Snoeij Aldeboarn 6.255 3.137 278.766
Klaas Postma Well 9.865 2.509 281.449
Dirk Beekhuizen Franeker 3.233 1.390 255.139
Jeep Post Boksum 4.400 1.730 250.637
Pieter Sake Feenstra Grou 7.499 1.675 218.475
M.A. Heidstra Leeuwarden 0 500 168.846
Eerde de Vries Leeuwarden 163.779
Sijbe Sevenster Leeuwarden 14.100 175.296
Otto Jellema Leeuwarden 4.005 153.263
Wybe de Vries Leeuwarden 2.235 211 148.961
Tjeerd de Jong Leeuwarden 131.480
Ids Willemsma Easterwierrum 104.157
Piet Meester Leeuwarden 960 86.192
Siep de Boer Harlingen 4.005 870 79.904
Gerrit Plantinga Leeuwarden 2.326 228 76.502
Willy de Jong Leeuwarden 54.198
Bauke Kuperus Leeuwarden 1.261 608 38.296
Paulus Hoogland Leeuwarden 1.567 132 31.735
Doeke Bruinsma Schalsum 1.974 30.154
Tjerk Wiersma Bitgum 2.048 422 29.705
Jelle de Jong Leeuwarden 619 18.064
Jos Dijkstra Franeker 691 8.632
Tjerk vd Meer Dronryp 1.950
149.549 31.266 7.185.817

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Activiteiten: Sterritten 2021
   (11-03-2021)

Beste Frisianen,

De sterrittenkalender 2021 is weer opgemaakt. Er zijn enkele wijzigingen o.a. Hitzum nieuw adres Anneke's Theetuin.

Wurdum heeft in overleg te kennen gegeven dit zomerseizoen geen sterrittendeelname mee te doen. Dit is voor dit seizoen verdeeld over Reduzum en Wommels zoals de agenda aangeeft. Wensen wij als Rally en Frisia ieder een sportief en gezond zomerseizoen toe.

Sportieve groet,

Paulus (Competitieleider)

Deel via:

(Terug naar boven)


Activiteiten: Concept zomercompetitie 2021
   (02-03-2021)

Beste Frisianen,

 

De zomercompetitie 2021 is weer opnieuw in gedeeld. Er zijn enkele verschuivingen gedaan om een evenredige verdeling van randonneurs groepen A, B, C, D.

Voor reacties en of opmerkingen mag dit t/m zaterdag 13 maart 2021. Daarna wordt de competitieindeling vastgesteld.

 

Sportieve groet,

Paulus Hoogland (competitieleider)

 

Randonneurs A boven 8500
Willem de Wal
Piet Hein Hilarides *
S.Sevenster
Tjeerd Nijboer
Klaas Postma
Jan Lolkema
Randonneurs B 4000-8500
Dirk.P.de Boer
Pieter.S.Feenstra
Cor Snoeij
Jan.H.de Vries
Martinus Heidinga
Jeep Post
Nico Flapper
Anton Visser
Randonneurs C 2000-4000
Siep de Boer
O Jellema
D.A.Beekhuizen
Simon Jan.v.Veen
Gerrit Plantinga
Wybe de Vries
Tjerk Wiersma
Randonneurs D 0-2000
Doeke Bruinsma
Paulus Hoogland
Anne Post
Bauke Kuperus
Piet Meester
Jos Dijkstra
Jelle de Jong
M.A.Heidstra

Deel via:

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...