U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws

Artikel niet gevonden? Klik dan hier voor het nieuwsarchief

Algemeen nieuws: Wijziging Sterrit Boazum 14 juli
   (08-03-2019)

Beste Frisianen,

De eerste sterritten zijn al weer begonnen en inmiddels nog een wijziging in de data zondag 14 juli. Wegens Boazumer merke in het weekend van 14 juli kunnen wij niet terecht in Boazum maar is verplaatst naar Wommels

Sportieve groet,

Paulus (competitieleider)

Deel via:

(Terug naar boven)


Verenigingsnieuws: Concept Competitie-indeling 2019
   (19-02-2019)

Beste Frisianen, 

Op de ALV 23 februari 2018 is besloten de competitiegroepen te beperken  
tot 4 groepen. Als geheugensteuntje zoals het afgelopen seizoen 2018 was  
ingedeeld randonneurs

 • A > 8500 km
 • B 6000-8500 km
 • C 4000-6000 km
 • D < 4000 km

Met de gegevens uit seizoen 2018 is de nieuwe indeling voor seizoen 2019 
opgemaakt met de nodige verschuivingen (zie hieronder). Voor 
vragen, 
opmerkingen, aanvullingen kan op de a.s. ALV gereageerd worden. 


Sportieve groet, 

Paulus
competitieleider

Randonneurs A
Willem de Wal
Jitske Nauta
Martinus Heidinga
Tjeerd Nijboer
Piet Hein Hilarides
Jan Lolkema
Jan.H.de Vries
Age Jongbloed
Anton Visser
Klaas Postma
S.Sevenster
Randonneurs B
Dirk.P.de Boer
Pieter.S.Feenstra
Anne Post
Cor Snoeij
Randonneurs C
Simon Jan.v.Veen
D.A.Beekhuizen
M.A.Heidstra
Ankie Pekel
Jeep Post
Siep de Boer
Nico Flapper
Wybe de Vries
Randonneurs D
O Jellema
Rene Vader
Gerrit Plantinga
Jouke Timmermans
Willy de Jong
Paulus Hoogland
Tjerk Wiersma
Doeke Bruinsma
Jan Amoraal
Piet Meester
Arend-Henk Huzen
Jelle de Jong
Tjeerd de Jong
Hans Lukkes
Jan.H.Droogsma
Henk Efde
Bauke Kuperus
Piet Oosting
Thijs Zijlstra
Jos Dijkstra
Henk Poppe
Frans Poppes
Oene Postma
Eerde de Vries

 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen nieuws: Adelaarskalender: aanpassing
   (19-02-2019)

Beste Frisianen, 

Zoals jullie hebben kunnen vaststellen was de competitiestand 2018 niet  
volledig en hierdoor als rectificatie opnieuw werd gepubliceerd. Dit  
betreft tevens de adelaarskalender die nu op dezelfde wijze is aangepast  
en opnieuw voor ieder is vast te stellen. 

Sportieve groet, 

Paulus
competitieleider

 

De adelaarskalender is te vinden op de website in het menu competitie - adelaarskalender.

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen nieuws: Rectificatie: Competitiestand 2018
   (17-02-2019)

Beste Frisianen, 

In de competitiestand oktober 2018 heb ik verzuimd de kilometers voor de  
volgende personen te vermelden: Henk Efde, Doeke Bruinsma en Bauke  
Kuperus. Hopelijk zal dit niet weer gebeuren maar je weet het maar  
nooit!! Excuses mannen voor de storende nalatigheid. 

Paulus Hoogland
competitieleider

De actuele stand van de zomercompetitie 2018
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

Deel via:

(Terug naar boven)


Verenigingsnieuws: Competitie zomerseizoen 2018
   (09-02-2019)

 

De actuele stand van de zomercompetitie 2018
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

 

__________________________________________________________

 

Beste Frisianen, 

Na het plaatsen van de Adelaarskalender is er ook nog een  
competitiestand oktober 2018 te vermelden, incl.eindstand seizoen 2018  
Hieruit kunnen jullie opmaken wie dit seizoen de kampioensbeker tegemoet  
mag zien. Er is op de laatste ALV met instemming gekozen voor alleen een  
kampioensprijs.  Uiteindelijk heb ik een toezegging gedaan om zo hoog  
mogelijk te eindigen met een totaal eindstand van 265.000 kilometer.   
Dit betekende dat er in de maand oktober 30.667 kilometer gefietst moest  
worden. Door het prachtige najaarsweer hebben wij dit met z'n allen  
ruimschoots gehaald met een eindtotaal van 270.492 kilometer. Er zal in  
iedere randonneursgroep A,B,C,en D voor de hoogste kilometerstand een  
verrassingsprijsje klaar liggen.  Tot slot volgt er binnenkort een nieuw  
ingedeelde Competitie 2019 op de site waar opnieuw enkele verschuivingen  
heeft plaats gevonden. 

Sportieve groet, 

Paulus Hoogland (competitieleider) 

Deel via:

(Terug naar boven)


Algemeen nieuws: Algemene Jaarvergadering (ALV) TFC Frisia 22 februari 2019
   (04-02-2019)

Beste leden van TFC Frisia,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de  Algemene ledenvergadering op 22 februari 2019. 

Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten. 

Namens het bestuur van TFC Frisia
Cor Snoeij, secretaris.

 

______________________________________________________________________

 

Agenda ALV TFC Frisia 2019

 

Datum                       : Vrijdag 22 februari 2019

Aanvang          : 19:30 uur

Plaats                : Hotel Café Restaurant Duhoux in Wirdum

----------

LET OP: Bijlagen te downloaden via de website (menu 'vereniging', submenu 'vergaderingen' **** zie ook uitleg onderaan)

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen Bestuur  en Ingekomen stukken                                    
 4. Vaststelling van de Notulen Algemene Ledenvergadering 23-2-2018 (staan op de website)
 5. Jaarverslag Bestuur 2018 (staat op de website)
 6. Verslag van de penningmeester
 7. Verslag van de kascommissie  Willy de Jong, Tjerk Wiersma, Richard Drost (reserve: Rene Vader)
 8. Verkiezing nieuwe leden  kascommissie. Aftredend:  Tjerk Wiersma en Richard Drost
 9. Vaststelling van de begroting 2019
 10. Bestuursverkiezing:

  Eerde de Vries, algemeen bestuurslid, aftredend en herkiesbaar

  Jos Dijkstra, penningmeester, aftredend en herkiesbaar

  Hans Lukkes, algemeen bestuurslid , aftredend en niet herkiesbaar

  Cor Snoeij, secretaris en waarnemend voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar

  Nieuwe kandidaten:  Lourens Veenstra en Pieter Oosterhof (nieuwe leden)

  Het bestuur dient uit 5 personen te bestaan. Momenteel is er dus nog een vacature.

  Kandidaten kunnen zich tot een halfuur voor de vergadering aanmelden.

 11. Bestuurlijke samenwerking met de Friese Leeuw
 12. PAUZE
  In de pauze is er gelegenheid de nog aanwezig kleding voor een opruimingsprijs aan te schaffen
 13.  Verslag van de commissies, bemensing van de tochten etc.                           
 14. Rondvraag                                                               
 15. Sluiting
 16. Prijsuitreiking 

De NTFU-ledenpas die jullie bezitten blijft geldig. De Fietsport kalender wordt jullie rechtstreeks door de NTFU  toegestuurd. De sterrittenkalender 2019 staat op de website. Overige bescheiden en de limietmedaille kunnen afgehaald worden bij onze competitieleider Paulus Hoogland.  

Competitiedeelnemers krijgen automatisch een nieuw toerboekje met trimboekje. Niet competitiedeelnemers kunnen eveneens een toerboekje krijgen als ze dat willen.

Er is gelegenheid de stand van fietscomputer(s) te noteren met betrekking tot de winterkilometers.

 

*****misschien overbodig voor veel leden, maar regelmatig wordt er gevraagd:  “waar kan ik de notulen vinden”

 Hierbij de uitleg:

Je moet wel ingelogd zijn.  Kies:  Vereniging, daarna Vergaderingen.  Onder het kopje vergaderingen kun je een verslag kiezen.  Klik op het groene vlakje voor de betreffende notulen en daarna komt het betreffende document in beeld (meestal links onder op het beeldscherm). Klik op dit document met  de cursor en het document wordt zichtbaar.  Lukt het niet, dan mag je mij bellen en help ik je.

Cor 06-13144177Deel via:

(Terug naar boven)


Ogenblik a.u.b. ...