U bent hier: Home › Nieuws › Nieuws

Nieuws

Artikel niet gevonden? Klik dan hier voor het nieuwsarchief

Verenigingsnieuws: Update adelaarskalender
   (06-02-2019)

De kilometers van de zomercompetitie 2018 zijn in de adelaarskalender verwerkt.
De adelaarskalender is (ook) te vinden op de website in het menu competitie - adelaarskalender.

 

Beste Frisianen,

Hier de opgemaakte Adelaarskalender waarin de totaalstand kilometers van de zomercompetitie 2018 verwerkt zijn. In vergelijking met de totaal stand 2017 zijn er 54.471 kilometers meer in 2018 gefietst. Het mooie langdurige zomerweer is hier waarschijnlijk van grote invloed geweest. Voor 2019 ligt er een nieuwe uitdaging om dit aantal te kunnen evenaren.

Sportieve groet,

Paulus Hoogland
competitieleider

 

Adelaar per 5 februari 2019
zomer winter zomer totaal
2017 2017/2018 2018
Tjeerd Nijboer Leeuwarden 7.016 1.456 522.730 13.103 535.833
Willem de Wal Leeuwarden 23.192 5.003 427.684 31.784 459.468
Jitske Nauta Cornjum 11.140 5.490 414.313 27.395 441.708
Piet Hein Hilarides Leeuwarden 10.500 3.900 426.100 12.500 438.600
Martinus Heidinga Leeuwarden 15.010 3.406 399.994 14.707 414.701
Jan H. de Vries Leeuwarden 8.714 394.229 10.488 404.717
Anne Post Leeuwarden 5.043 645 390.194 7.250 397.444
Simon Jan van Veen Franeker 5.781 569 359.327 5.479 364.806
Anne Feenstra Leeuwarden 327.888 327.888
Nico Flapper Bolsward 576 307.975 4.230 312.205
Jan Lolkema Leeuwarden 5.880 2.300 296.463 11.003 307.466
Dirk.P. de Boer Leeuwarden 8.835 1.766 273.830 8.474 282.304
Anton Visser Leeuwarden 9.499 265.563 9.562 275.125
Cor Snoeij Aldeboarn 8.661 261 254.837 7.092 261.929
Hans Lukkes Wergea 982 257.114 2.143 259.257
Klaas Postma Well 7.385 1.368 248.464 9.086 257.550
Age Jongbloed Hallum 11.974 1.115 237.783 9.793 247.576
Dirk Beekhuizen Franeker 5.023 586 239.025 4.958 243.983
Jeep Post Boksum 4.583 235.752 4.630 240.382
Dooitzen Nauta Stiens 234.741 234.741
Jouke Timmermans Leeuwarden 3.242 220.399 2.990 223.389
Hendrik Poppe Bolsward 811 222.018 222.018
Henk Giesen Grou 219.188 219.188
Jan Amoraal Heerenveen 2.440 480 208.395 2.615 211.010
Frans Poppes Franeker 650 210.055 210.055
Pieter Sake Feenstra Grou 9.180 1.674 191.490 8.031 199.521
Piet Oosting Leeuwarden 1.574 168.081 139 168.220
Eerde de Vries Leeuwarden 950 163.779 163.779
M.A. Heidstra Leeuwarden 7.007 520 158.757 4.875 163.632
Sijbe Sevenster Leeuwarden 7.091 140.925 9.085 150.010
Otto Jellema Leeuwarden 4.180 141.602 3.248 144.850
Wybe de Vries Leeuwarden 3.697 139.514 4.100 143.614
Ynze J Bakker Oranjewoud 142.650 142.650
Oene Postma Leeuwarden 621 133.738 133.738
Tjeerd de Jong Leeuwarden 129.290 2.190 131.480
Ankie Pekel Ried 3.874 117.888 4.768 122.656
Jensje van der Leij Leeuwarden 104.297 104.297
Thijs Zijlstra Harlingen 1.834 103.661 103.661
Ids Willemsma Easterwierrum 92.034 10.933 102.967
Piet Meester Leeuwarden 1.560 79.538 2.519 82.057
Hendrikus Efdé Leeuwarden 1.300 79.628 1.640 81.268
Siep de Boer Harlingen 3.929 66.161 4.588 70.749
Gerrit Plantinga Leeuwarden 3.553 104 67.164 3.165 70.329
Jan Droogsma Stiens 2.482 66.463 2.050 68.513
Klazien Ypma-Galema Franeker 61.737 3.890 65.627
Willy de Jong Leeuwarden 51.325 2.873 54.198
René Vader Leeuwarden 4.620 1.060 36.038 3.190 39.228
Bauke Kuperus Leeuwarden 863 31.508 1.596 33.104
Sietse Kortendijk Dronrijp 31.530 31.530
H.Kraayenoord Leeuwarden 26.825 26.825
Paulus Hoogland Leeuwarden 3.590 23.828 2.842 26.670
Mathijs de Vries Leeuwarden 26.663 26.663
Johan Willen de Groot Leeuwarden 25.764 25.764
Tjerk Wiersma Bitgum 2.703 22.132 2.778 24.910
Doeke Bruinsma Schalsum 1.979 22.215 2.688 24.903
Arend Henk Huzen Leeuwarden 2.915 15.618 2.516 18.134
Jelle de Jong Leeuwarden 3.240 13.006 2.329 15.335
Bonno Duhoux Wirdum 14.220 14.220
Richard Drost Reduzum 12.004 12.004
Jos Dijkstra Franeker 1.741 5.816 5.816
Tjerk vd Meer Dronryp 1.950 1.950
230.844 32.279 10.302.900 285.315 10.588.215

Ogenblik a.u.b. ...