Wanneer word jij vrijwilliger?

Zonder de inzet van jou als lid zijn een heleboel zaken in de vereniging niet mogelijk. Gelukkig zijn er veel leden, waaronder wellicht jij, bereid om zich in te zetten voor Frisia en kunnen wij al veel gezamenlijk realiseren. 
Toch blijkt er, misschien voor jou een drempel te zijn om je als vrijwilliger aan te melden. Je bent misschien bang dat als je eenmaal “ja”zegt dat je er voor een hele poos aan vast zit en  dat het aantal taken zich steeds uitbreidt.
Om nu deze hindernis te doorbreken, vinden wij als bestuur dat elk lid zich eigenlijk één dag per jaar graag beschikbaar moet stellen voor de één of andere taak.  Eenmaal per jaar de fiets laten staan om anderen in staat te stellen ook van onze mooie fietssport te laten genieten.


Ogenblik a.u.b. ...