COMPETITIE standen tot en met september 2023

Beste Frisianen,
 
Inmiddels al bijna het einde van de zomercompetitie 2023. De maand oktober ligt nog in verschiet. Hopelijk dat deze maand nog wat goed kan maken met redelijk herfst fietsweer. Ik wens jullie allen nog een sportief sluitend zomerseizoen 2023 toe.
 
Sportieve groet,
Paulus (competitieleider tfc frisia)

 

Lees meer

Competiestand augustus 2023

Beste Frisianen,

Bij deze de competitiestanden van de maanden juli en augustus. Het 
zomerseizoen nadert de herfstperiode en komt er binnenkort weer een 
einde aan het de fietscompetities. Wij hebben met z'n allen nog 2 
maanden te gaan voor het definitief eindigt. De totale eindstanden 
t.o.v. vorig jaar lopen opnieuw danig terug met rond de 22.500 kilometer 
minder. Dit heeft ook te maken met steeds minder deelname om wat van 
reden dan ook. Hopelijk kunnen de maanden september en oktober met 
redelijk fietsweer wat goed maken.

Sportieve groet,
Paulus (competitieleider TFC)

Lees meer

Competiestanden

 

 
Beste Frisianen,

De competitie standen voor de zomervakantie zijn weer opgemaakt. Een ieder heeft weer de nodige kilometers gefietst in de soms zeer warme, 
droge dagen. Het was dus overal korte broeken fietsers en dat ziet er dan ook heel zomers uit. De maand juli kunnen weer de nodige zomer 
kilometers gefietst worden die dan in de maand augustus mee genomen kunnen worden voor de competitie stand. Wens ik een ieder een goede 
zomer vakantie toe met hopelijk vele fietskilometers.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (competitieleider TFC Frisia)
 
 

 

Lees meer

COMPETIE NIEUWS

DE competitie standen in de maand mei zijn weer opgemaakt. Het koude 
voorjaarsweer heeft de kilometer standen wel enigszins beïnvloed. Met de 
laatste weken met beter weersinvloeden zijn wij z'n allen toch nog wel 
de nodigde kilometers gefietst. Inmiddels is de fietselfstedentocht ook 
met mooi weer tot een geslaagde tocht voor een ieder goed gepasseerd. Ik 
wens een ieder nog een sportieve maand juni toer om voor de zomer 
vakanties de nodige kilometers te kunnen maken.

Sportieve groet,
Paulus
 

 

 
Lees meer

COMPETITIE 2023

 Beste Frisianen,

De zomer 2023 is nog niet begonnen en het lente weer wil dit jaar ook 
niet op gang komen. Inmiddels is de Princehoftocht op Koningsdag met 
super mooi weer met veel deelname en enthousiasme goed verlopen. Tevens 
zijn de eerste competitie kilometers in de maand april weer opgemaakt. 
Opmerkelijk dat niet iedereen er aan gedacht heeft om tijdig de 
kilometers in te leveren. Dit kan ook te maken hebben gehad dat voor 
sommigen de website onduidelijk is geweest. Het is nodig om wel vooraf 
ingelogd te moeten zijn daarna naar het menue en dan opgave kilometers. 
Voor de gene die april nog willen opgeven kunnen dit met de optelling 
van de maand mei er bij alsnog mee op geven. Wens ik jullie allen een 
sportief zomerseizoen 2023 toe.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider TFC Frisia.
Lees meer

ALGEMENE LEDENVERADERING

Beste Frisianen

Voordat het seizoen officieel begint gaan we eerst met elkaar om tafel voor de ALV

Noteer alvast in je agenda

Donderdag 23 februari 19.30 uur in de Oldhovezaal van de Elfstedenhal

De agenda ontvangen jullie begin februari

Hartelijke groet

Het Bestuur

STERRITTENKALENDER 2023

Beste Frisianen.

Paulus Hoogland heeft de sterrittenkalender voor dit jaar opgesteld. Binnenkort kunnen jullie weer los met deze ritten.

Lees meer

Update Adelaarsklander

Beste Frisianen,
 


Na de boekjes met de zomerkilometers verwerkt zijn is de zomercompetitie 
kort geleden vermeld op de website zodat iedereen de standen hebben 
kunnen waarnemen. Hierdoor is de Adelaarskalender inmiddels ook 
bijgewerkt en kunnen jullie de nieuwste winter 2021/2022 en de 
zomerstanden 2022 waarnemen. Er is inmiddels een nieuwe randonneur 
Lourens Veenstra toegevoegd zowel de zomercompetitie 2022 en tevens op 
de Adelaar.
 


Sportieve groet,
Paulus Hoogland.
 
 

 

 
Lees meer

EINDSTAND COMPETITIE 2022

Beste Frisianen,

Hierbij de eindstanden zomer competitie 2022 welke even heeft geduurd 
voor het publiceren. De totaal stand is 117.134 kilometer. Dit is een 
groot verschil t.o.v. 2021 hier was de eindstand 135.189 km een verschil 
van 18.055 km. Dit vertaald zich naar kleiner deelname randdonneurs, 
minder kilometers per randonneur denk aan de fietselfstedentocht die 
wegens het slechte weer voor veel deelnemers besloten deed om niet te 
gaan fietsen wegens de zware omstandigheden regen,wind en koud. Hulde 
voor de dappere doorzetters die ondanks de zware tocht wisten te 
finishen. Ik wens een ieder fijne kerstdagen en een gezond, sportief 
nieuwjaar 2023 toe.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (competitieleider TFC Frisia)

Lees meer

COMPETITIE standen tot en met september 2022

 

Beste Frisianen,

De competitiestand in de maand september 2022 is weer opgemaakt. Het aantal kilometers is uitgekomen op 11.709 km. Het aantal kilometers 
loopt ten opzichte met het jaar 2021 in mindering. Dit heeft te makenmet minder randonneurs en minder kilometers per randonneur. Wij kunnen 
in de maand oktober bij mooi weer hier nog misschien iets aan doen. Ik wens jullie in deze laatste competitiemaand nog een sportieve afsluiting.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider)

Lees meer

STERRITFIETSERS OPGELET

Voor de maand oktober zijn de volgende wijzigingen stempelplaatsen in de maand oktober. Voor de zondagen kunnen we niet meer terecht in Boazum. 
Deze is verplaatst naar Sneek. Hitzum is in de maand oktober gesloten. Uitwijken kan op de maandag naar Sneek, dinsdag naar de Blauwe Tent en 
woensdag mogelijk in de Twee Gemeenten Irnsum. De Twee Gemeenten is in de week van 17 t/m 23 oktober gesloten. Het alternatief kan zijn Sneek 
of Blauwe Tent.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider)

 

 

 

Fietsen over de Slachte

GEEN SLACHTEDYKTOCHT 0P ZATERDAG 3 SEPTEMBER

 

Geachte leden van TFC Frisia.

De Slachtedyktocht die gehouden zou worden op zaterdag 3 september a.s. gaat niet door.

Dit besluit heeft het bestuur na goed overleg en unaniem besloten. De reden is dat er

te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn om alles goed en verantwoord te laten verlopen.

 

We vinden dit erg jammer, maar zien geen andere mogelijkheid.

Lees meer
omslag rouwkaart

Bericht van overlijden Henk Giesen

Wij kregen het droeve bericht dat op 8 februari 2023 is overleden ons lid Henk Giezen. (Hendrikus Fokke)

op de rouwkaart staat:

 Nij in libben fan ienfâld, goedens, soarch, earlijkheid en leafde is ynienen ferstoarn myn man leave man ,ús heit en pake.

Henk was 52 jaar getrouwd met Hilly Giesen -Koopstra

Competitie 2022

 

Beste  Frisianen.

Inmiddels is de competitie augustus 2022 opgemaakt. Het verschil in 
kilometers t.o.v. 2021 is 9750 km minder. Het zal deels te maken hebben 
met de tropische hitte deze zomer en een aantal randonneurs minder 
hebben opgegeven. Voor de maand september wens ik een ieder nog een 
sportieve fietstocht toe.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (competitieleider Frisia)

 

De nieuwe standen vind je onder "Competitie"

STERRITFIETSERS OPGELET !!

Beste Frisianen,

Ter kennisgeving is de Snackbar 't West in Wolvega met ingang van 20 
augustus voorlopig definitief gesloten. De uitbater is ermee gestopt en 
heeft geen overname gevonden.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland

BLAUWE TENT en VAKANTIE

 
 
 
 
Beste frisianen,

De Blauwe Tent heeft vakantie van 8 tot 22 augustus.
Op donderdag kan men terecht bij de 2 gemeenten Irnsum.
Op zaterdag kan men terecht bij Boazum.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland.
 

 

Tjek Wiersma

Onze competieleider Paulus Hoogland bracht een bezoekje aan één van onze leden en doet daar verslag van.

Lees meer
Leeuwarder Courant

Piet Hein Hilarides

Na het overlijden van Piet Hein Hilarides heeft het bestuur een rouwadvertentie geplaatst in de Leuwarder Courant.

In de Leeuwarder Courant en Later in De Telegraaf is een in memoriam opgenomen. De afdrukken staan in dit nieuws

Lees meer

Ronde van Friesland

Op zaterdag 9 juli wordt de ronde van Friesland gehouden. Belangrijke wijziging doordat de verbouw van ons clubhuis het Leeuwenhonk deze week is gestart lukt het niet om van daaruit te starten. Maar we kunnen wel gebruik maken van de startlocatie in Stiens. Vanuit Leeuwarden begint de route op de Mr. P.J. Troelstraweg Hoek Dammenlaan (Valeriusplein) vanaf dat punt kun je starten  (08.00 en 9.00 uur) Aanmelden kan vervolgens in Café De Kom. Smalbrêge 3 in Stiens. 

 

Lees meer

COMPETITIE STANDEN tot en met junii 2022

 

Beste Frisianen,

De competitiestand in maand juni is weer opgemaakt met een totaal 16379 
kilometers. Dit is lager dan 2021 met als opmerking dat er minder 
randonneurs mee doen en de fietselfstedentocht in zeer barre 
weersomstandigheden zijn negatieve invloed heeft gehad.  Van enkelen 
weet ik dat zij ondanks het slechte weer hun kruisje hebben 
binnengehaald en zeker een topprestatie hebben geleverd.
Hopelijk gaan wij de maanden juli en augustus nog vele kilometers maken 
en de eindstand daarmee kunnen benaderen. Wens ik een ieder nog 
sportieve zomermaanden toe.

De standen vindt je onder 'Competitie"

Sportieve groet,
Paulus Hoogland.

 

 

 

 

Lees meer

sluiting Restaurant Reade Hynder te Wommels

STERRIT FIETSERS OPGELET !!

Graag aandacht voor het volgende:  

Op zaterdag 30 april komt er een einde aan het restaurant in Wommels welke voor ons vele jaren als stempelpost diende. Zaterdag 30 april kunnen wij nog één keer gebruik maken van deze locatie. Reden van het sluiten is dat men nog geen opvolger heeft gevonden.

Als alternatief kunnen wij uitwijken naar :

op de woensdagen vanaf 10.00 uur in  Hitzum

en

op de zaterdagen ook vanaf 10.00 uur in de Blauwe Tent Reduzum  

Zegt het voort, zegt het voort!! 

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider Frisia)

Voorinschrijving tochten 2022

Via deze pagina kan je je eenvoudig voor-inschrijven voor onze tochten.

Woensdag 27 april 2022 Princenhoftocht

Schrijf je nu online in met € 1,00 extra korting via www.fietssport.nl

Vul in de zoekbalk Princenhoftocht in. Klik op de naam van de tocht en je vindt alle gegevens, zoals inschrijven en downloaden van de GPX routes

LET OP: Nieuwe startlocatie in Earnewâld: Hotel Princenhof, Piet Miedemaweg 15

Lees meer
0

PRINCENHOFTOCHT

KONINGSDAG en Princenhoftocht 2022

Op Koningsdag staat onze Princenhoftocht vermeld op de NTFU kalender. Vorig jaar zou dat voor de 40e keer zijn geweest als er geen Corona geweest was. Dus wordt dit jaar de 40ste keer. 

Voor een mooie tocht hebben we naast goed weer zeker vrijwilligers nodig. Er zijn een aantal “vaste” vrijwilligers maar dat is net niet genoeg, We komen  een aantal mensen te kort.

We  hebben route-uitzetters nodig voor de route vanaf Eernewoude naar Wijnjewoude ook vanaf van Wijnjewoude naar Eernewoude en ook voor de route van 50 kilometer naar Rottevalle.

Het gaat om twee mensen die samen met een ervaren route-uitzetters  een bijrijder zoeken om de bordjes op de juiste plaats op te hangen

We hopen weer gebruik te maken van Scan en Go. Als je een telefoon kunt  bedienen dan  kun je al  helpen. Het scannen kan met je eigen telefoon, even de barcode van de deelnemer scannen en klaar.

Denk nou niet dat doet een ander wel maar meldt je zelf aan. Onder onze slogan: "Laat je fiets één keer per jaar staan om anderen te kunnen laten fietsen."

Het zou fijn zijn dat jullie reactie laten horen. Mailen kan naar : secretaris@tfcfrisia.nl bellen mag natuurlijk ook 06 543 12 088

Bestuur TFC Frisia   

 NIEUWE START LOCATIE IN Earnewâld : Hotel Prinxcenhof , Piet Meesterweg 15, 9264 TJ

Lees meer

Lief en Leed - Age Jongbloed

Frisia ontving zaterdag 15 januari het bericht dat ons oud-lid Age Jongbloed is overleden op 10 januari 2022 is.

Age is 71 jaar geworden. Hij was een bekend gezicht binnen Frisia en was vaak van de partij bij onze tochten. Ook ging hij mee met de gezamenlijke fietstochten buiten de provincie. In onderling verband was hij actief in het fietsgroepje van Gerrit Plantinga.

Lees meer

Eindstand competitie oktober 2021

Beste Frisianen,
 
Nu er een einde is gekomen aan de zomercompetitie 2021 zijn de boekjesvvan een ieder in genomen en heb ik de eindstanden kunnen opmaken. Ondanks er in totaal een mooie eindstand is vast te stellen van 135.189 kilometer hebben wij de totaalstand van seizoen 2020 ...
 
 
 
Lees meer

Sterritten 2021

De sterrittenkalender 2021 is weer opgemaakt. Er zijn enkele wijzigingen o.a. Hitzum nieuw adres Anneke's Theetuin.

Lees meer

afsluiting fietsseizoen 24 oktober 2020

Inmiddels is de R in de maand gekomen. Nu ik dit schrijf gaat de zomer geleidelijk over naar de herfst. De eerste buien staan op stapel en de bladeren dwarrelen over en weer naar beneden. 

Lees meer