Competiestand augustus 2023

Beste Frisianen,

Bij deze de competitiestanden van de maanden juli en augustus. Het 
zomerseizoen nadert de herfstperiode en komt er binnenkort weer een 
einde aan het de fietscompetities. Wij hebben met z'n allen nog 2 
maanden te gaan voor het definitief eindigt. De totale eindstanden 
t.o.v. vorig jaar lopen opnieuw danig terug met rond de 22.500 kilometer 
minder. Dit heeft ook te maken met steeds minder deelname om wat van 
reden dan ook. Hopelijk kunnen de maanden september en oktober met 
redelijk fietsweer wat goed maken.

Sportieve groet,
Paulus (competitieleider TFC)

A Randonneurs A boven 7000 april mei juni augustus totaal
A S. Sevenster 1075 1724 1649 3623 8071
A Willem de Wal 2050 1140 1810 2770 7770
A Klaas Postma 800 1200 1200 2000 5200
A Tjeerd Nijboer 804 680 1423 1843 4750
A Jan.H.de Vries 526 1311 1209 1701 4747
A Jan Lolkema 1340 935 820   3095
Lourens Veenstra          
B Randooneurs B 5500-7000 april mei juni augustus totaal
B D.A. Beekhuizen   1114 995 1414 3523
B Dirk P. de Boer   650 815 1414 2879
B Cor Snoeij 250 400 600 1130 2380
B Pieter.S. Feenstra 327 571 221 1245 2364
B Siep de Boer 425 740 880   2045
C Randonneurs C 3000-5500 juni mei juni augustus totaal
C M.A. Heidstra 550 630 600 995 2775
C Nico Flapper 392 601 702 994 2689
C O Jellema 360 578 565 1125 2628
C Simon Jan van Veen 727 885 612 190 2414
C Gerrit Plantinga   1046 185 455 1686
D Randonneurs D 0-3000 december mei juni augustus totaal
D W de Vries 80 180 470 680 1410
D Bauke Kuperus 306 423 422   1151
D Doeke Bruinsma 400 398 330   1128
D Jelle de Jong   114     114
D Anton Visser          
  Totaal 10.412 15.320 15.508 21.579 62.819
Nieuws Overzicht