Bericht van overlijden Henk Giesen

omslag rouwkaart

Wij kregen het droeve bericht dat op 8 februari 2023 is overleden ons lid Henk Giezen. (Hendrikus Fokke)

op de rouwkaart staat:

 Nij in libben fan ienfâld, goedens, soarch, earlijkheid en leafde is ynienen ferstoarn myn man leave man ,ús heit en pake.

Henk was 52 jaar getrouwd met Hilly Giesen -Koopstra

Nieuws Overzicht