Update Adelaarsklander

Beste Frisianen,
 


Na de boekjes met de zomerkilometers verwerkt zijn is de zomercompetitie 
kort geleden vermeld op de website zodat iedereen de standen hebben 
kunnen waarnemen. Hierdoor is de Adelaarskalender inmiddels ook 
bijgewerkt en kunnen jullie de nieuwste winter 2021/2022 en de 
zomerstanden 2022 waarnemen. Er is inmiddels een nieuwe randonneur 
Lourens Veenstra toegevoegd zowel de zomercompetitie 2022 en tevens op 
de Adelaar.
 


Sportieve groet,
Paulus Hoogland.
 
 

 

 
  Adelaar per januari 2023 winter  
      2021/2022 Totaal
3 Tjeerd Nijboer Leeuwarden 2665 574.588
4 Willem de Wal Leeuwarden 698 502.759
5 Jan H. de Vries Leeuwarden   424.601
6 Martinus Heidinga Leeuwarden   428.524
7 Anne Post Leeuwarden   401.720
8 Simon Jan van Veen Franeker 869 380.586
9 Jan Lolkema Leeuwarden 1590 341.971
10 Nico Flapper Bolsward   326.092
11 Dirk.P. de Boer Leeuwarden 996 306.846
12 Klaas Postma Well 1453 290.301
13 Cor Snoeij Aldeboarn 1208 286.351
14 Anton Visser Leeuwarden   290.220
15 Dirk Beekhuizen Franeker 1325 262.381
16 Jeep Post Boksum   250.637
17 Pieter Sake Feenstra Grou 1534 226.810
18 Sijbe Sevenster Leeuwarden   187.757
19 M.A. Heidstra Leeuwarden   170.746
20 Eerde de Vries Leeuwarden   163.779
21 Otto Jellema Leeuwarden   157.263
22 Wybe de Vries Leeuwarden   151.571
23 Ids Willemsma Easterwierrum   104.157
24 Piet Meester Leeuwarden   87.112
25 Siep de Boer Harlingen   84.384
26 Gerrit Plantinga Leeuwarden 103 79.917
27 Bauke Kuperus Leeuwarden 234 39.663
28 Paulus Hoogland Bitgummole   35.700
29 Doeke Bruinsma Schalsum   33.680
30 Tjerk Wiersma Bitgum   29.705
31 Jelle de Jong Leeuwarden   19.365
32 Jos Dijkstra Franeker   11.567
33 Lourens Veenstra Leeuwarden    
      12.675 6.650.753
   vervolg hieronder      
         
  Adelaar per januari 2023 zomer  
      2022 Totaal
3 Tjeerd Nijboer Leeuwarden 7651 582.239
4 Willem de Wal Leeuwarden 7490 510.249
5 Jan H. de Vries Leeuwarden 7588 432.189
6 Martinus Heidinga Leeuwarden   428.524
7 Anne Post Leeuwarden   401.720
8 Simon Jan van Veen Franeker 4499 385.084
9 Jan Lolkema Leeuwarden 10162 352.133
10 Nico Flapper Bolsward 3136 329.228
11 Dirk.P. de Boer Leeuwarden 6252 313.098
12 Klaas Postma Well 9643 299.944
13 Cor Snoeij Aldeboarn 6728 293.079
14 Anton Visser Leeuwarden 1930 292.150
15 Dirk Beekhuizen Franeker 6122 268.503
16 Jeep Post Boksum   250.637
17 Pieter Sake Feenstra Grou 6072 232.882
18 Sijbe Sevenster Leeuwarden 12304 200.061
19 M.A. Heidstra Leeuwarden 3905 174.651
20 Eerde de Vries Leeuwarden   163.779
21 Otto Jellema Leeuwarden 3740 161.003
22 Wybe de Vries Leeuwarden 2122 153.697
23 Ids Willemsma Easterwierrum   104.157
24 Piet Meester Leeuwarden   87.112
25 Siep de Boer Harlingen 1429 85.813
26 Gerrit Plantinga Leeuwarden 3044 82.961
27 Bauke Kuperus Leeuwarden 1759 41.422
28 Paulus Hoogland Bitgummole 2685 38.385
29 Doeke Bruinsma Schalsum   33.680
30 Tjerk Wiersma Bitgum   29.705
31 Jelle de Jong Leeuwarden 1679 21.044
32 Jos Dijkstra Franeker   11.567
33 Lourens Veenstra Leeuwarden 7194 7194
      117134 6.767.890
         
Nieuws Overzicht