COMPETITIE standen tot en met september 2022

 

Beste Frisianen,

De competitiestand in de maand september 2022 is weer opgemaakt. Het aantal kilometers is uitgekomen op 11.709 km. Het aantal kilometers 
loopt ten opzichte met het jaar 2021 in mindering. Dit heeft te makenmet minder randonneurs en minder kilometers per randonneur. Wij kunnen 
in de maand oktober bij mooi weer hier nog misschien iets aan doen. Ik wens jullie in deze laatste competitiemaand nog een sportieve afsluiting.

Sportieve groet,
Paulus Hoogland (Competitieleider)

A Randonneurs A boven 6500 april mei juni augustus september totaal
A S. Sevenster 1488 1827 1708 3505 2.100 10628
A Jan Lolkema 1100 1940 2110 2010 1.580 8740
A Klaas Postma 1400 1600 1400 2600 1.400 8400
A Willem de Wal 2290 2300 750 600 875 6815
A Tjeerd Nijboer 2353 1576 918 432 1.009 6288
A Pieter.S. Feenstra 1185 883 685 1640 805 5198
B Randonneurs B 5500-6500 april mei juni augustus september totaal
B Cor Snoeij 645 1405 900 2450 883 6283
B Jan.H.de Vries 1519 1372 1390 1933   6214
B Dirk P. de Boer 850 890 1190 1610 1.035 5575
B D.A. Beekhuizen 841 1076 988 1723   4628
B Simon Jan van Veen 420 360 795 960   2535
C Randonneurs C 3000-5500 april mei juni augustus september totaal
C M.A. Heidstra 760 320 645 1225 460 3410
C O Jellema 579 345 538 1230 563 3255
C Nico Flapper 465 619 723 1329   3136
C Gerrit Plantinga 757 661 476 867 178 2939
C Paulus Hoogland 654 426 508 991 106 2685
C Siep de Boer 0 0 0   500 500
C Martinus Heidinga 0         0
D Randonneurs D 0-3000 april mei juni augustus september totaal
D Anton Visser 0 0 125 1775 130 2030
D Bauke Kuperus 291 360 530 276 85 1542
D Jelle de Jong       1036   1036
D Doeke Bruinsma 0         0
D Jos Dijkstra 0         0
D Piet Meester           0
D Tjerk Wiersma           0
  Totaal 18.647 17.960 16.379 28.192 11.709 52.986
Nieuws Overzicht