Competitie september 2021

De actuele stand van de zomercompetitie 2021
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

Beste Frisianen,

De maand september is inmiddels opgemaakt en vastgesteld. De totale stand is eindigt op 19344 km. Dit betekend dat er t.o.v. vorig jaar 2819 km minder is gefietst.Wij hebben de maand oktober nog om te compenseren met vorig seizoen als de weergoden dit toe laten. Momenteel bij dit schrijven is de herfst duidelijk ingetreden maar dat sluit niet uit dat er in de maand oktober voldoende gefietst kan worden. Ik wens ieder van ons deze afsluitende maand oktober van de zomercompetitie 2021 veel sportief fietsplezier toe.

Sportieve groet,

Paulus Hoogland (competitieleider)

Randonneurs A boven 8500 april mei juni augustus september oktober totaal
Piet Hein Hilarides 2600 2300 2700 4600 1700   13900
S. Sevenster 2141 1111 1881 3827 1485   10445
Tjeerd Nijboer 1827 1018 1516 2774 1712   8847
Jan Lolkema 1500 1500 1300 2410 1250   7960
Klaas Postma 1000 1000 1200 2000 1100   6300
Willem de Wal 1800 600 970 1250 525   5145
Randonneurs B 4000-8500 april mei juni augustus september oktober totaal
Jan.H.de Vries 439 879 1634 2083 996   6031
Cor Snoeij 1057 1133 1140 1497 843   5670
Pieter.S. Feenstra 1070 765 785 1784 1061   5465
Dirk P. de Boer 800 570 985 1670 870   4895
Martinus Heidinga 833 437 788 1629     3687
Anton Visser 80 330 600 1545 1375   3930
Nico Flapper 554 495 271 711 210   2241
Jeep Post             0
Randonneurs C 2000-4000 april mei juni augustus september oktober totaal
D.A. Beekhuizen 805 464 1125 1905 1085   5384
Siep de Boer 720 650 635 1375 740   4120
Simon Jan van Veen 860 855 740 875 750   4080
Paulus Hoogland 955 616 538 967 423   3499
Gerrit Plantinga 612 603 509 992 323   3039
O Jellema 384 497 704 1110 775   3470
Wybe de Vries 170 170 540 1060 360   2300
Tjerk Wiersma             0
Randonneurs D 0-2000 april mei juni augustus september oktober totaal
Doeke Bruinsma 495 537 600 900 524   3056
Jos Dijkstra   668 557 1060 650   2935
M.A. Heidstra 200 400 600 400 300   1900
Piet Meester   920         920
Bauke Kuperus 177 152 268 90 287   974
Jelle de Jong             0
Anne Post             0
totaal 21079 18670 22586 38514 19344 0 120193
Nieuws Overzicht