Competitie augustus 2021

De actuele stand van de zomercompetitie 2021
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

Beste Frisianen,

Wij hebben een totaal stand per augustus bereikt van 100.449 kilometers. Dit is t.o.v. 2020 maar 2055 km lager. Er zijn nog 2 perioden te gaan en dan is het mogelijk de eindstand dit jaar hoger af te sluiten t.o.v.2020. Een rekensommetje over het gemiddelde van ons als randonneurs vertelt het volgende:

  • Randonneurs A 7471 km gemiddeld
  • Randonneurs B 3795 km gemiddeld
  • Randonneurs C 3062 km gemiddeld
  • Randonneurs D 1525 km gemiddeld


Het opmerkelijke is dat randonneurs B en C dicht bij elkaar staan en randonneurs A het aantal gemiddelde kilometers twee keer zoveel zijn t.o.v. B en C.  De minderheid van randonneurs D hebben dan ook precies de helft van randonneurs C.

Hopende dat ieder bij gezondheid in het bijna laatste traject van de zomercompetitie 2021 nog vele kilometers mogen fietsen.

Sportieve groet,

Paulus Hoogland ( competitieleider Frisia)

Randonneurs A boven 8500 april mei juni augustus totaal
Piet Hein Hilarides 2600 2300 2700 4600 12200
S. Sevenster 2141 1111 1881 3827 8960
Tjeerd Nijboer 1827 1018 1516 2774 7135
Jan Lolkema 1500 1500 1300 2410 6710
Klaas Postma 1000 1000 1200 2000 5200
Willem de Wal 1800 600 970 1250 4620
Randonneurs B 4000-8500 april mei juni augustus totaal
Jan.H.de Vries 439 879 1634 2083 5035
Cor Snoeij 1057 1133 1140 1497 4827
Pieter.S. Feenstra 1070 765 785 1784 4404
Dirk P. de Boer 800 570 985 1670 4025
Martinus Heidinga 833 437 788 1629 3687
Anton Visser 80 330 600 1545 2555
Nico Flapper 554 495 271 711 2031
Jeep Post         0
Randonneurs C 2000-4000 april mei juni augustus totaal
D.A. Beekhuizen 805 464 1125 1905 4299
Siep de Boer 720 650 635 1375 3380
Simon Jan van Veen 860 855 740 875 3330
Paulus Hoogland 955 616 538 967 3076
Gerrit Plantinga 612 603 509 992 2716
O Jellema 384 497 704 1110 2695
Wybe de Vries 170 170 540 1060 1940
Tjerk Wiersma         0
Randonneurs D 0-2000 april mei juni augustus totaal
Doeke Bruinsma 495 537 600 900 2532
Jos Dijkstra   668 557 1060 2285
M.A. Heidstra 200 400 600   1200
Piet Meester   920     920
Bauke Kuperus 177 152 268 90 687
Jelle de Jong         0
Anne Post         0
totaal 21079 18670 22586 38114 100449
 
Nieuws Overzicht