competitie april 2021

De actuele stand van de zomercompetitie 2021
Zie hiervoor overzicht standen bij 'competitie'

 

__________________________________________________________

 

Beste Frisianen,


De kou is nog niet uit de lucht doordat de wind hardnekkig in het noorden blijft (vast) zitten. Toch is er met z'n allen alweer ruim 20.000 kilometers gefietst in de eerste omloop zomercompetitie 2021. Voor de komende weken staan er 2 alternatieve tochten op het programma de 11 merentocht en de elfstedentocht. Genoeg reden om hiervoor te trainen en er kilometers gefietst kan worden naar eigen inzicht.

Vanwege de Corona regels mogen de terrassen weer vanaf 12.00 u open zijn. Van Anneke's theetuin te Hitzum is bekend dat zij bij redelijk goed weer open zal zijn. In Wommels is het ten alle tijde koffie to-go achterom waar ook gestempeld kan worden.

Helaas hebben wij bericht ontvangen van Egge dat de Blauwe Tent gesloten blijft en in de verkoop gaat. Hier kunnen wij zolang niet terecht. Er wordt inmiddels een alternatief gezocht en hopen hier zo spoedig mogelijk invulling aan te geven. Bozumermjitte is ook opnieuw in de wisseling van eigenaar en heb ik hier nog niet contact over kunnen krijgen.

Zolang voor een ieder het hier maar te proberen als zij het terras hebben open gesteld.


Sportieve groet,


Paulus Hoogland (competitieleider)

Randonneurs A boven 8500 april
Piet Hein Hilarides 2600
S. Sevenster 2141
Tjeerd Nijboer 1827
Willem de Wal 1800
Jan Lolkema 1500
Klaas Postma 1000
Randonneurs B 4000-8500 april
Pieter.S. Feenstra 1070
Cor Snoeij 1057
Martinus Heidinga 833
Dirk P. de Boer 800
Nico Flapper 554
Jan.H.de Vries 439
Anton Visser 80
Jeep Post  
Randonneurs C 2000-4000 april
Simon Jan van Veen 860
D.A. Beekhuizen 805
Siep de Boer 720
O Jellema 384
Gerrit Plantinga 612
Wybe de Vries 170
Tjerk Wiersma  
Randonneurs D 0-2000 april
Doeke Bruinsma 495
Paulus Hoogland 955
Anne Post  
Bauke Kuperus 177
Piet Meester  
Jos Dijkstra  
Jelle de Jong  
M.A. Heidstra 200
totaal 21079

 

Nieuws Overzicht