Competitieseizoen 2019

Beste Frisianen,

 

 
Er zijn geen opmerkingen eventueel aanvullingen meer binnen gekomen en
bij deze is competitie voor het zomerseizoen 2020 vast gesteld. Wij
hopen uiteraard op een zonnig en sportief zomerseizoen  in welke
omgeving dan ook, ieder in eigen tempo vele kilometers te mogen maken.
Tevens vermeld ik onderstaand nog de prijzenwinnaars die op de ALV zijn
gehuldigd en hun prijzen in ontvangst mochten nemen.

 

 
Kampioenbeker dit jaar opnieuw naar Willem de Wal met de totaalstand
17867 km

 

 
Uitreiking limietborden:
Anne Post die de stand van 400.000 km heeft bereikt.  Pieter Sake Feenstra
die de stand van 200.000 km heeft bereikt.

 

 
Winnaars randonneurs
1e prijs A Willem de Wal 17867 km
1e prijs B Klaas Postma 8321 km
1e prijs C Dirk.P.de Boer 5518 km
1e prijs D Simon Jan.v.Veen 3876 km

 

 
Poedelprijzen:
A Jan Lolkema 9305 km
B Cor Snoeij 6422 km
C Anne Post 4276 km
D Hans Lukkes 574 km


 
Uitreikingsprijzen die het gemiddelde van kilometers per randonneursgroep
hebben gefietst:
 
A totaal stand 50.058 km:4 randonneurs= 12514,50 km
dichtstbijzijnde Piet Hein Hilarides met 11.700 km
B totaal stand 45.018:6 randonneurs = 7503 km
dichtstbijzijnde Jan.H.de.Vries met 7514km
C  totaal stand 
28621: 6 randonneurs = 4770 km
dichtstbijzijnde  D.A.Beekhuizen met 4987 
km
D totaal stand 43.061:18 randonneurs = 2392 km
dichtstbijzijnde 
Tjerk Wiersma met 2315 km


 
Een verrassend resultaat voor de prijswinnaars in de betreffende
randonneursgroepen. Wie weet als aanmoediging voor het komende seizoen
om zich ook in de prijzen gaan fietsen. Wens ik jullie een heel sportief
fietsseizoen toe en vergeet niet de maandelijkse kilometers door te
geven in de eerst komende maand april. Let op de website voor opgave.

 

 
Sportieve groet,
 
Paulus (competitieleider)
Nieuws Overzicht