Update adelaarskalender

De kilometers van de wintercompetitie 2019/2020 zijn in de adelaarskalender verwerkt.
De adelaarskalender is te vinden op de website in het menu competitie - adelaarskalender.

Beste Frisianen,
 
De adelaarskalender is bijgewerkt met de winterkilometers. De zon is al enigszins
aanwezig en de harde wind heeft zich ook teruggetrokken. Het gaat er naar uitzien
dat de zomerkilometers weer gemaakt kunnen worden.
 
Sportieve groet,
 
Paulus Hoogland.
 
Nieuws Overzicht