Sterritten 2020

Beste Frisianen,

 

 
Bijgaand de agenda sterritten welke voor het seizoen 2020 is opgemaakt.
Er wordt begonnen op maandag 2 maart en stoppen op zondag 25 oktober.
Extra vermelding de sterritten in Hitzum gaan tot 1 oktober wegens het
beëindigen van bedrijf per 1 oktober van Fam Nauta. Inhoudelijk zijn er
geen wijzigingen behalve enige dataverschuivingen.

 

 
Sportieve groet,
 
Paulus (competitieleider)

 

Nieuws Overzicht