Algemene info

Wat heeft TFC Frisia je te bieden?

In dit artikel vind je informatie over:

 

Daarnaast vind je hier ook nog diverse reglementen:

  • Huishoudelijk reglement
  • Statuten

 

Activiteiten

Het hele zomerseizoen, van begin maart tot eind oktober, worden er door Frisia Sterritten en Toertochten, georganiseerd.

In het winterseizoen, aansluitend op- en tot het begin van het zomerseizoen kan je alle gefietste kilometers noteren in het zogenaamde "winterboekje". In het kort vertellen wij wat bovenstaande begrippen inhouden.

 

Soorten tochten

 

Sterritten

Een sterrit is een fietstocht, waarbij je uit elke plaats in het land kunt vertrekken, in de meeste gevallen zal dat jouw woonplaats zijn.
De te fietsen afstanden zijn vrij, echter met een minimum van 30 km, telkens oplopend met 5 km. Je fietst altijd naar de afmeldplaats die op de betreffende datum in het clubblad, Internet of het TEP staan vermeld.
Je kunt je dan afmelden bij de daar aanwezige controleur op de tijden die in het clubblad vermeld staan. De te fietsen route is aan jou. Je mag de route vermelden door middel van stempels, aan te geven hoe jouw route ongeveer is geweest en/of in jouw toerboekje de route te noteren hoe die is geweest. Plaatsnamen noteren dus.

Waar kan je de stempels halen?
Over het algemeen is het mogelijk bij benzinestations, politiebureau's, NS-stations en alle andere bedrijven en instellingen die beschikken over een stempel waarin de plaatsnaam staat vermeld. De plaatsen waar je een stempel moet halen zijn die plaatsen die een uithoek of verste punt zijn in de afgelegde route.
In het zomerseizoen organiseert TFC Frisia sterritten op elke maandag, dinsdag en op de meeste donderdagen en verder op zaterdag en zondag om de twee weken, afwisselend met onze zustervereniging RTC Rally.

 

Toertochten

Hierbij zijn twee soorten tochten te onderscheiden, te weten Vrije toertocht(VTT) en Toertocht(TT).

Wat is een VTT? Dit is een tocht die je individueel kunt fietsen op een vastgestelde dag, een vastgestelde en meestal uitgepijlde route. De deelnemer is vrij, om binnen de tijdsperiode zoals is aangegeven in het TEP, te vertrekken en aan te komen. Het tempo en de rusttijden bepaal jezelf , mits je je houdt aan het toerreglement van 25 kilometer per uur gemiddeld. Deze tochten komen naast de Sterrit, het meest voor in het fietsprogramma. Maar ook nog steeds aanwezig zijn de Toertochten(TT).

Wat is een TT? Een TT is een fietstocht die wordt gereden op een vastgestelde datum en vertrektijd. TT kennen evenals VTT een vertrek- en aankomstpunt. De snelheid van een TT komt niet boven het gemiddelde van 25 kilometer per uur. De tocht wordt in groepsverband gefietst. De organiserende vereniging zorgt voor voor- en achterrijders, soms is er een volgwagen aanwezig.

 

Trimtochten

TFC Frisia geeft een Competitie en Trimboekje uit waarin je de maandelijkse kilometers kunt noteren die je aan de competitieleider heeft opgegeven. Door middel van een fietscomputer moet je kunnen aantonen dat je de kilometers hebt gefietst. Beginstand en Eindstand van de computer dienen door de competitieleider te worden geparafeerd.

 

Herinneringen

Bij alle Toertochten, Vrije-Toertochten kan je fietsen voor een herinnering. Bij de Toertochten en Vrije-Toertochten van TFC Frisia krijg je desgewenst een herinnering na afloop van de tocht.  

 

Fietscompetitie

Competitie

TFC Frisia kent een clubcompetitie. Hoewel er geen enkele verplichting is om hieraan deel te nemen, verhoogt dit het fietsplezier.

Wanneer je aan de competitie deelneemt dien je steeds iedere maand de gereden kilometers aan de competitieleider op te geven.

Meer informatie is te vinden in het menu Competitie

 

Gratis limietprijs

Ieder lid die aan de competitie heeft deelgenomen ontvangt, na inlevering van de Toer- en Trimboekjes, na afloop van de competitie een gratis limietprijs. Deze bestaat uit een medaille met ingegraveerd het aantal kilometers van het betreffende jaar. 

 

Trimboekje

TFC Frisia geeft ook het trimboekje uit. Hierin kunt u vele afgelegde kilometers zelf noteren.

Voorbeelden zijn: trainingskilometers, het woon-werkverkeer en de kilometers naar en van de startplaats van een VTT of TT. 
Trimkilometers zijn al die kilometers die men in het zomerseizoen fietst buiten de sterritten, toertochten e.d. en die niet in het toerboekje kunnen worden gestempeld.

 

Website

Op de Frisia website vind je alle informatie die van belang is. Ook de actuele zaken aangaande leden, nieuws etc.

Toertochten van de vereniging en de Sterritten-agenda alsmede de standen van de actuele competitie tref je hier aan.

Na de opsomming van deze voordelen zul je je afvragen, wat moet ik er voor doen?
Gewoon lekker fietsen, al dan niet in gezelschap van medeleden.

 

Downloads:

Vereniging Overzicht