Overzicht Standen

 

Randonneurs A boven 8500 april mei juni augustus september oktober totaal
Piet Hein Hilarides 2600 2300 2700 4600 1700 2100 16000
S. Sevenster 2141 1111 1881 3827 2117 1384 12461
Tjeerd Nijboer 1827 1018 1516 2774 1712 2106 10953
Jan Lolkema 1500 1500 1300 2410 1250 40 8000
Klaas Postma 1000 1000 1200 2000 1100 1099 7399
Willem de Wal 1800 600 970 1250 525 377 5522
Randonneurs B 4000-8500 april mei juni augustus september oktober totaal
Pieter.S. Feenstra 1070 765 785 1784 1061 1336 6801
Cor Snoeij 1057 1133 1140 1497 843 707 6377
Jan.H.de Vries 439 897 1634 2083 996 95 6144
Dirk P. de Boer 800 570 985 1310 870 1003 5538
Martinus Heidinga 833 437 788 1629     3687
Anton Visser 80 330 600 990 820 310 3130
Nico Flapper 554 495 271 711 210   2241
Jeep Post             0
Randonneurs C 2000-4000 april mei juni augustus september oktober totaal
D.A. Beekhuizen 805 464 1125 1905 1085 533 5917
Simon Jan van Veen 860 855 740 875 750 857 4937
Siep de Boer 720 650 635 1375 740 360 4480
O Jellema 384 497 704 1110 775 530 4000
Paulus Hoogland 955 616 538 967 423 466 3965
Gerrit Plantinga 612 603 509 992 323 273 3312
Wybe de Vries 170 170 540 1060 360 310 2610
Tjerk Wiersma             0
Randonneurs D 0-2000 april mei juni augustus september oktober totaal
Doeke Bruinsma 495 537 600 900 524 470 3526
Jos Dijkstra   668 557 1060 650   2935
M.A. Heidstra 200 400 600 400 300   1900
Jelle de Jong 392 147 272 343 147   1301
Bauke Kuperus 177 152 268 90 287 159 1133
Piet Meester   920         920
Anne Post             0
Totaal 21471 18835 22858 37942 19568 14515 135189
Clubcompetitie Overzicht