Gedragsregels en veiligheid

Gedragsregels en veiligheid

Gedrag en veiligheid hebben een zeer directe relatie met elkaar, zeker als het om fietsen gaat. Hier volgen een aantal basisregels die gelden voor alle fietsers, maar voor leden van TFC Frisia in het bijzonder.

Veiligheid en respect: houd je aan de regels, op de weg en in de natuur!

Helmplicht voor alle leden
Om maar met het belangrijkste te beginnen: Het is verplicht om tijdens trainingsavonden,  clubritten en onze toertochten een helm te dragen. Zonder helm is deelname niet toegestaan.
Rijdt er iemand mee zonder helm, wijs hem of haar er dan op dat dit niet is toegestaan. Belangrijkste argument is dat jij niet verantwoordelijk wilt zijn voor de gevolgen van een ongeluk dat jij misschien hebt veroorzaakt.  Hoofdletsel is al gauw ernstig. De gevolgen kunnen dat ook zijn. Het mag duidelijk zijn:

EEN HELM IS HOOFDZAAK!

Toerfietsen, doe het veilig
Veiligheid tijdens het fietsen is een kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Als je in clubverband fietst ben je in de eerste plaats toerfietser (of recreatief mountainbiker). Als toerfietser heb je een verantwoordelijkheid naar je medefietsers en medeverkeersdeelnemers. De weg is niet voor ons afgesloten en zelfs verkeerslichten springen niet altijd voor ons op groen op het moment dat wij dat graag willen.
Als jij denkt dat je best hard kunt fietsen, weet dan: een profwielrenner gaat gegarandeerd harder.
Heb niet de illusie dat je er ìets mee wint als je door een rood stoplicht rijdt, of vlak voor een aanstormende trein of auto nog even oversteekt. De kans dat jij het op tijd haalt is misschien nog redelijk groot. Maar de fietser àchter jou zal ook willen oversteken en de kans dat hij het ook haalt wordt een stuk kleiner.
Mogelijk heeft degene achter jou helemaal niet in de gaten waar jij mee bezig bent en volgt jou blind. Denk aan dit risico!
Je bent dus niet alleen verantwoordelijk voor je eigen veiligheid, maar vooral ook voor de veiligheid van een ander. Ook wil je niet op je geweten hebben wat de automobilist die jou aanrijdt allemaal moet doormaken, terwijl hij daar niets aan kon doen!

Moraal van het verhaal: Gedraag je op de fiets, want een ongeluk zit in een klein hoekje.

Mountainbike gedragsregels
Op de bospaden ligt het wat anders natuurlijk. Hier gaat het in de eerste plaats om respect voor de natuur, het wild en mede-recreanten (met eventueel hun huisdieren). Maar ook in de natuur gelden regels. Houdt de bordjes goed in de gaten (veel leden schijnen niet te weten dat je niet door het Kabouterbos mag fietsen). Ga niet op plaatsen fietsen waar dat niet is toegestaan, zoals een rustgebied voor het wild of over wildsporen. Blijf altijd op de paden!
Zorg dat we als club een goede naam opbouwen en vasthouden. Dit is zeer in ons voordeel bij gesprekken met natuurbeheerders en beleidsmakers. Houd je je niet aan de regels dan zul je op de lange termijn hier zeker de consequenties van ondervinden en het fietsplezier van andere mountainbikers bederven. De kans is dan groot dat gebieden worden afgesloten en het mountainbiken beperkt wordt tot een paar vaste routes. Dat willen we als club niet laten gebeuren. Daarom ook hier het verzoek om anderen erop aan te spreken als je ziet dat ze de fout ingaan. Bewust of onbewust.

Fietsen in een groep
Een ander aspect van veiligheid heeft betrekking op het fietsen in een groep. Fietsen in een groep brengt extra risico's met zich mee. Het gevaar schuilt in wisselende tempo's, slingerende bewegingen, plotselinge richtingveranderingen of onverwachte obstakels op de route. Wees alert! Waarschuw de fietsers achter je tijdig als je moet stoppen of af wilt slaan. Steek je hand op/uit of roep duidelijk wat je gaat doen.

Basis gedragsregels (toer)fietsers

Ook voor de wielrenners/toerfietsers is er vanuit de NTFU een gedragscode ontwikkeld onder de vlag van Vélosport.

 • Houd je aan de verkeersregels
 • Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
 • Gebruik een fietsbel
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
 • Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
 • Rijd altijd op het aangegeven fietspad
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid
 • Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars
 • Gooi afval in een afvalbak

 


Basis gedragsregels MTB

De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de natuur na te streven.

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
 • Respecteer de natuur: plant én dier.
 • Fiets in kleine groepjes.
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
 • Maak geen onnodig lawaai.
 • Laat geen afval achter.
Activiteiten Overzicht