Adelaarskalender

De adelaarskalender is bijgewerkt t/m het winterseizoen 2020/2021.

Adelaar per februari 2021      
    zomer
2020
winter
2020/2021
 
Tjeerd Nijboer Leeuwarden 10.329 2.602 560.970
Willem de Wal Leeuwarden 16.596 2.608 496.539
Piet Hein Hilarides Leeuwarden 15.000 6.100 479.300
Martinus Heidinga Leeuwarden 5.157 1.004 424.837
Jan H. de Vries Leeuwarden 6.226   418.457
Anne Post Leeuwarden 0   401.720
Simon Jan van Veen Franeker 3.069 854 374.780
Jan Lolkema Leeuwarden 9.470 2.430 332.381
Nico Flapper Bolsward 4.158 734 323.851
Dirk.P. de Boer Leeuwarden 8.366 1.522 300.312
Anton Visser Leeuwarden 4.135   287.090
Cor Snoeij Aldeboarn 6.255 3.137 278.766
Klaas Postma Well 9.865 2.509 281.449
Dirk Beekhuizen Franeker 3.233 1.390 255.139
Jeep Post Boksum 4.400 1.730 250.637
Pieter Sake Feenstra Grou 7.499 1.675 218.475
M.A. Heidstra Leeuwarden 0 500 168.846
Eerde de Vries Leeuwarden     163.779
Sijbe Sevenster Leeuwarden 14.100   175.296
Otto Jellema Leeuwarden 4.005   153.263
Wybe de Vries Leeuwarden 2.235 211 148.961
Tjeerd de Jong Leeuwarden     131.480
Ids Willemsma Easterwierrum     104.157
Piet Meester Leeuwarden 960   86.192
Siep de Boer Harlingen 4.005 870 79.904
Gerrit Plantinga Leeuwarden 2.326 228 76.502
Willy de Jong Leeuwarden     54.198
Bauke Kuperus Leeuwarden 1.261 608 38.296
Paulus Hoogland Leeuwarden 1.567 132 31.735
Doeke Bruinsma Schalsum 1.974   30.154
Tjerk Wiersma Bitgum 2.048 422 29.705
Jelle de Jong Leeuwarden 619   18.064
Jos Dijkstra Franeker 691   8.632
Tjerk vd Meer Dronryp     1.950
    149.549 31.266 7.185.817
Clubcompetitie Overzicht