U bent hier: Home › Vereniging › Algemene info

Algemene info

Wat heeft TFC Frisia je te bieden?

Op deze pagina vind je informatie over:

Daarnaast vind je hier ook nog diverse reglementen:

Activiteiten

Het hele zomerseizoen, van begin maart tot eind oktober, worden er door Frisia Sterritten, Toertochten, Diagonalen en Alfabet-tochten georganiseerd.

In het winterseizoen, aansluitend op- en tot het begin van het zomerseizoen kunt u alle gefietste kilometers noteren in het zogenaamde "winterboekje". In het kort vertellen wij u wat bovenstaande begrippen inhouden.

 

Soorten tochten

Wat is een Sterrit?

Een sterrit is een fietstocht, waarbij u uit elke plaats in het land kunt vertrekken, in de meeste gevallen zal dat uw woonplaats zijn.
De te fietsen afstanden zijn vrij echter met een minimum van 30 km, telkens oplopend met 5 km. U fietst altijd naar de afmeldplaats die op de betreffende datum in het clubblad, Internet of het TEP staan vermeld.
U kunt zich dan afmelden bij de daar aanwezige controleur op de tijden die in het clubblad, op Internet of in het TEP vermeld staan. De te fietsen route is aan u, als u maar door middel van stempels in het Toerboekje kunt aantonen dat u het door u opgegeven aantal kilometers heeft gefietst.

Voor het gemak nu een voorbeeld hoe een en ander in de praktijk werkt.
U start in uw woonplaats (bijv. Leeuwarden) en fietst via Irnsum en Joure naar Lemmer (verste punt: stempel halen) en via Woudsend naar Sneek waar op die dag de afmeldpost is. Op deze afmeldpost vult u een inschrijfkaart in en levert deze samen met het ingevulde Toerboekje in bij de controleur.
Op de Inschrijfkaart kunt u aangeven of u deelneemt voor administratiekosten of een herinnering. Na betaling van het inschrijfgeld, stempelt de controleur het Toerboekje af en, na een mogelijke rustpauze, neemt u in de regel de kortste route naar huis. Deze kilometers tellen wel mee bij het berekenen van het totaal aantal kilometers dat u op de Inschrijfkaart heeft ingevuld.

Waar kunt u de gevraagde stempels halen?
Over het algemeen is het mogelijk bij benzinestations, politiebureau's N.S-stations en alle andere bedrijven en instellingen die beschikken over een stempel waarin de plaatsnaam staat vermeld. De plaatsen waar u een stempel moet halen zijn die plaatsen die een uithoek of verste punt zijn in de afgelegde route.
In het zomerseizoen organiseert TFC Frisia sterritten op elke maandag, dinsdag en op de meeste donderdagen en verder op zaterdag en zondag om de twee weken, afwisselend met onze zustervereniging RTC Rally.

Toertochten

Hierbij zijn twee soorten tochten te onderscheiden, te weten Vrije toertocht(VTT) en Toertocht(TT).

Wat is een VTT? Dit is een tocht die u individueel kunt fietsen op een vastgestelde dag, een vastgestelde en meestal uitgepijlde route. De deelnemer is vrij, om binnen de tijdsperiode zoals is aangegeven in het TEP, te vertrekken en aan te komen. Het tempo en de rustijden bepaald uzelf , mits u zich houdt aan het toerreglement van 25 km. per uur gemiddeld. Deze tochten komen naast de Sterrit, het meest voor in het fietsprogramma. Maar ook nog steeds aanwezig zijn de Toertochten(TT).

Wat is een TT? Een TT is een fietstocht die wordt gereden op een vastgestelde datum en vertrektijd. TT kennen evenals VTT een vertrek - en aankomstpunt. De snelheid van een TT komt niet boven het gemiddelde van 25 km per uur. De tocht wordt in groepsverband gefietst. De organiserende vereniging zorgt voor voor- en achterrijders, soms is er een volgwagen aanwezig.

Diagonalen

Dit zijn fietstochten met een vastgestelde route, die het hele fietsseizoen gereden kunnen worden. U kunt zelf bepalen wanneer u een diagonaal wilt fietsen, dit kan dus op een door-de-weekse-dag, weekend of tijdens een vakantie. U mag een diagonaal in meerdere dagen fietsen.
Voor inlichtingen, over de vele diagonalen die TFC Frisia kent, kunt u contact opnemen met het betreffende bestuurslid.  

Trimtochten

TFC Frisia geeft boekjes uit waarin u alle tochten die niet onder de eerder genoemde tochten vallen kunt laten stempelen. Het Trimboekje geeft u hierin de vrije hand. In het trimboekje kunt u bijvoorbeeld de trainingskilometers, het woon-werkverkeer en de kilometers van en naar de startplaats van een VTT of TT vermelden. Wel moet u door middel van stempels, zoals bij de sterrit het geval is, of door middel van een fietscomputer kunnen aantonen dat u de kilometers heeft gefietst.

Herinneringen

Bij alle Sterritten, Toertochten, Vrije-Toertochten en  Diagonalen  kunt u fietsen voor een herinnering. Bij de Toertochten en Vrije-Toertochten van TFC Frisia krijgt u de herinneringen na afloop van de tocht.  Andere herinneringen krijgt u aan het einde van het seizoen.(Jaarprijs) Wanneer u geen prijs stelt op een herinnering dan kunt u voor administratiekosten fietsen.
Op de achterzijde van de TFK staan de maximale bedragen vermeld die de organiserende vereniging mag berekenen als u een tocht voor administratiekosten fietst.

 

Fietscompetitie

Categorieën fietsers

De Frisialeden die aan de competitie deelnemen, worden in vier categorieën ingedeeld, te weten:

  • Junioren: Dit is een aparte groep leden die op 1 januari nog geen 16 jaar oud zijn, zij fietsen om de meest afgelegde kilometers.
  • Randonneurs: Dit zijn fietsers voor de min of meer langere afstanden. Zij zijn onderverdeeld in zes groepen en fietsen om de meest afgelegde kilometers.
  • Nieuwelingen: Nieuwe leden die het eerste seizoen in een aparte groep fietsen om de meest afgelegde kilometers.

Competitie

TFC Frisia kent een clubcompetitie. Hoewel er geen enkele verplichting is om hieraan deel te nemen, verhoogt dit het fietsplezier.

Wanneer u aan de competitie deelneemt dient u steeds iedere maand de gereden kilometers aan de competitieleider op te geven.

Meer informatie is te vinden in het menu Competitie - Algemeen

Gratis limietprijs

Ieder lid die aan de competitie heeft deelgenomen ontvangt, na inlevering van de Toer- en Trimboekjes, na afloop van de competitie een gratis limietprijs. Deze bestaat uit een medaille met ingegraveerd het aantal kilometers van het betreffende jaar. Ook de leden die niet aan de competitie hebben deelgenomen maar wel een Toer- en Trimboekje hebben ingeleverd krijgen de limietprijs.

 

Trimboekje

TFC Frisia geeft ook het trimboekje uit. Hierin kunt u vele afgelegde kilometers laten afstempelen.

Voorbeelden zijn: trainingskilometers, het woon-werkverkeer en de kilometers naar en van de startplaats van een VTT of TT.
Trimkilometers zijn al die kilometers die men in het zomerseizoen fietst buiten de sterritten, toertochten, diagonalen e.d. en die niet in het toerboekje kunnen worden gestempeld.

Door middel van stempels of een fietscomputer moet u kunnen aantonen dat u de kilometers heeft gefietst.
Per seizoen kunnen maximaal 6 boekjes à 1250 km. worden aangevraagd. Een boekje kost € 2,00. Ook kunt u een boekje kopen voor 2500 km. Dit kost dan uiteraard €4,00 per boekje.
Het totaal aan te verrijden trimkilometers blijft per zomerseizoen 7500 km.

Dit boekje is te verkrijgen op stempelplaatsen van sterritten en toertochten van TFC Frisia.
Ook kunt u het bestellen door het benodigde bedrag over te maken op:

ING-rekening 1200497 t.n.v. Toerfietsclub Frisia te Leeuwarden

Vermeld uw naam, adres, postcode en plaats en natuurlijk welk gewenst boekje.

 

Clubblad

Dat Frisia zelf ook een clubblad heeft spreekt vanzelf. Maandelijks ontvangt u een nieuwsbrief per e-mail en 2 maal per jaar valt dit blad op uw deurmat.

Naast lezenswaardige artikelen staat in dit blad o.a. de Toeragenda, met de maandelijks te fietsen tochten van Frisia, en de standen van de Frisia competitie.

Na de opsomming van deze voordelen zult u zich afvragen, wat moet ik er voor doen?
Gewoon lekker fietsen, al dan niet in gezelschap van medeleden.

 


Ogenblik a.u.b. ...